Dokumenty z činnosti: Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

05.07.2016 Zápisnica z 3. zasadnutia
16.09.2015 Zápisnica z 2. zasadnutia
27.03.2015 Zápisnica z 1. zasadnutia