(2010 – 2014) Zápisnice zo zasadnutí Komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

11.04.2011 Pozvánka na 1. zasadnutie komisie
11.04.2011 Komisia na ochranu verejného záujmu dáva k dispozícii príslušné tlačivo oznámenia
11.04.2011 Úplné znenie ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
11.04.2011 Zápisnica z 1. zasadnutia
11.10.2011 Pozvánka na 2. zasadnutie komisie
11.10.2011 Zápisnica z 2. zasadnutia
24.05.2012 Pozvánka na 3. zasadnutie komisie
24.05.2012 Zápisnica z 3. zasadnutia
11.11.2013 Pozvánka na 4. zasadnutie komisie
12.06.2014 Pozvánka na 5. zasadnutie komisie
12.06.2014 Zápisnica z 5. zasadnutia