(2014 – 2018) Zápisnice zo zasadnutí Komisie školstva a vzdelávania

20.02.2018 Zápisnica z IX. zasadnutia komisie
25.07.2017 Zápisnica z VIII. zasadnutia komisie
09.12.2016 Zápisnica z VII. zasadnutia komisie
19.09.2016 Zápisnica z VI. zasadnutia komisie
16.02.2016 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
07.12.2015 Zápisnica z IV. zasadnutia komisie
02.09.2015 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
20.05.2015 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
25.02.2015 Zápisnica z I. zasadnutia komisie