(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

10.09.2019 Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie
13.08.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
26.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie