(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

11.04.2022 Zápisnica z XIX. zasadnutia komisie
28.12.2021 Zápisnica z XVIII. zasadnutia komisie
13.12.2021 Zápisnica z XVII. zasadnutia komisie
19.11.2021 Zápisnica z XVI. zasadnutia komisie
05.11.2021 Zápisnica z XV. zasadnutia komisie
10.09.2021 Zápisnica z XIV. zasadnutia komisie
10.06.2021 Zápisnica z XIII. zasadnutia komisie
28.04.2021 Zápisnica z XII. zasadnutia komisie
29.03.2021 Zápisnica z XI. zasadnutia komisie
25.02.2021 Zápisnica z X. zasadnutia komisie
16.12.2020 Zápisnica z IX. zasadnutia komisie
24.06.2020 Zápisnica z VIII. zasadnutia komisie
19.05.2020 Zápisnica z VII. zasadnutia komisie
23.04.2020 Zápisnica z VI. zasadnutia komisie
05.03.2020 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
10.09.2019 Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie
13.08.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
26.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie