(2018 – 2022) Zápisnice zo zasadnutí Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej

19.05.2020 Zápisnica z VII. zasadnutia komisie
23.04.2020 Zápisnica z VI. zasadnutia komisie
05.03.2020 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
10.09.2019 Zápisnica zo IV. zasadnutia komisie
13.08.2019 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
26.03.2019 Zápisnica z I. zasadnutia komisie