(2014 – 2018) Zápisnice zo zasadnutí Komisie verejného poriadku a dopravy

23.10.2018 Zápisnica z XVI. zasadnutia komisie
12.06.2018 Zápisnica z XV. zasadnutia komisie
24.04.2018 Zápisnica z XIV. zasadnutia komisie
20.02.2018 Zápisnica z XIII. zasadnutia komisie
11.12.2017 Zápisnica z XII. zasadnutia komisie
24.07.2017 Zápisnica z XI. zasadnutia komisie
12.12.2016 Zápisnica z X. zasadnutia komisie
19.09.2016 Zápisnica z IX. zasadnutia komisie
02.05.2016 Zápisnica z VIII. zasadnutia komisie
15.02.2016 Zápisnica z VII. zasadnutia komisie
08.12.2015 Zápisnica z VI. zasadnutia komisie
27.10.2015 Zápisnica z V. zasadnutia komisie
02.09.2015 Zápisnica z IV. zasadnutia komisie
12.06.2015 Zápisnica z III. zasadnutia komisie
28.04.2015 Zápisnica z II. zasadnutia komisie
23.02.2015 Zápisnica z I. zasadnutia komisie