Kontajnerové stojiská zo sídliska Sládkovičova

Slider 773 x 263 px - obcas za stojiskami slider 2021

Opäť upozorňujeme obyvateľov bytových domov o udržiavanie poriadku v okolí smetných nádob v kontajnerových stojiskách. Dnešné fotografie sú zo sídliska Sládkovičova.


Posúďte sami podľa fotografií, či je všetko okolo smetiakov v poriadku. Mestská polícia pri zistení neoprávneného ukladania odpadov vinníka nielen upozorňuje, ale aj exemplárne sankcionuje. Uzavreté stojiská slúžia pre obyvateľov daného bytového domu.

Tak určite je možné všetko udržať v poriadku a v čistote. Je to len na nás, na ľuďoch.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 25. august 2021, 8:38 hod. | Web@Social Media Administrator