Materské školy opäť otvorené od 1.6.2020

MŠ opať otvorené_565px

Vážení rodičia,

na základe organizačných pokynov zriaďovateľa materskej školy Mesta Hurbanovo a Ministerstva školstva SR realizujeme prieskum záujmu o návštevu Materskej školy Nový diel č. 50 a jej elokovaného pracoviska Á. Fesztyho č.14 Vašim dieťaťom od 1.6.2020.

Upozorňujeme, že návšteva MŠ je dobrovoľná!

V jednej skupine bude maximálny počet detí 15 a prevádzka bude zabezpečená maximálne na 9 hodín denne od 7,00 hod. do 16,00 hod. S cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID -19 v materskej škole Vás prosíme, aby deti prichádzali a odchádzali len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti.

Prednostne budú umiestnené deti podľa poradia kritérií určených rozhodnutím Ministra školstva SR (deti rodičov pracujúcich v prvej línii a deti, ktoré začnú plniť povinnú školskú dochádzku od 1.9.2020) a aj podľa kapacitných možností materskej školy.

Z týchto dôvodov Vás prosíme o zaslanie e-mailu:

  • rodičia detí navštevujúce budovu MŠ na ulici Nový diel č. 50 na adresu mshurbanovo@mshurbanovo.sk
  • rodičia detí navštevujúce elokované pracovisko MŠ na ulici Á. Fesztyho č.14 na adresu msfesztyho14@centrum.sk s vyjadrením o záujem dochádzky dieťaťa do MŠ.

Opatrenia, ktoré sa budú týkať organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania v MŠ budú zverejnené na webovej stránke www.mshurbanovo.sk v nasledujúcich dňoch.

Ďakujeme za pochopenie!

UŽITOČNÉ PIKTOGRAMY a LETÁKY NA STIAHNUTIE a TLAČ


Zverejnené dňa: 28. máj 2020, 10:01 hod. | Web@Social Media Administrator