Mesiac úcty k starším | Poďakovanie seniorom

773x263 mesiac_ucty_k_starsim

Krásny október, mesiac, kedy sa listy sfarbujú do zlata, začína častejšie pršať a všetko sa po lete upokojuje a dáva do pohody. Možno aj preto je október mesiacom úcty k starším. Veď sú to práve naši seniori, z ktorých ide väčší pokoj, pokora a v ich slovách cítime akoby väčšie porozumenie životu. Zažili si už všetko- narodenia, svadby, oslavy, smútky, odlúčenia, ťažké práce, mnohé životné situácie, ktoré ich nútili meniť pohľad na život… a asi odtiaľ pramení tá pokora v ich očiach a vždy dobre mienená rada mladším.


My všetci dobre vieme, čo pre nás starí rodičia znamenajú a že sú to oni, ktorí nám dali život, múdrosť a vždy na návšteve cukrík do vrecka. A hoci to vieme, neotáľajme a povedzme im to. Poďakujme sa im za všetko to dobro, ktoré nám dali. Všetko čas, ktorý nám venovali, ich nekonečnú lásku a trpezlivosť…

Milí naši starí rodičia, seniori, ďakujeme vám za všetko, čím ste naše životy obohatili. Ďakujeme vám za lásku, podporu, rady, úsmevy a oporu, ktorú vo vás máme.

Radi by sme vám tiež zapriali pevné zdravie, veľa lásky v srdci a aby vám každý deň prinášal čo najväčšiu radosť.

ĎAKUJEME

„Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“


Zverejnené dňa: 12. október 2021, 10:41 hod. | Web@Social Media Administrator