Mesiac úcty k starším

773x263 ucta_k_starsim


Krásny a pestrý je október, mesiac, kedy sa listy sfarbujú do zlata, začína častejšie pršať a všetko sa po lete upokojuje a dáva do pohody. Možno aj preto je október mesiacom úcty k starším. Veď sú to práve naši seniori, z ktorých ide väčší pokoj, pokora a v ich slovách cítime akoby väčšie porozumenie životu. Zažili si už všetko – narodenia, svadby, oslavy, smútky, odlúčenia, ťažké práce, mnohé životné situácie, ktoré ich nútili meniť pohľad na život.


Vážení seniori, nezabúdame na Vás, ste našou oporou, múdrosťou a vzorom. Hľadíme na Vás s úctou a vďakou. My všetci dobre vieme, čo pre nás rodičia, starí rodičia znamenajú. Sú to oni, ktorí nám dali život, múdrosť a vždy na návšteve cukrík do vrecka. A hoci to vieme, neotáľajme a povedzme im to. Poďakujme sa im za všetko to dobro, ktoré nám dali. Všetko čas, ktorý nám venovali, ich nekonečnú lásku a trpezlivosť…

Milí naši starí rodičia, seniori, ďakujeme vám za všetko, čím ste naše životy obohatili. Ďakujeme vám za lásku, podporu, rady, úsmevy a oporu, ktorú vo vás máme.

Radi by sme vám tiež zapriali pevné zdravie, veľa lásky v srdci a aby vám každý deň prinášal čo najväčšiu radosť.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Mestský úrad Hurbanovo pre seniorov ktorí v roku 2021 dovŕšili alebo dovŕšia 65 rokov a majú trvalý pobyt v meste Hurbanovo, distribuuje darčekové poukazy. Poukazy sa začali vydávať pri zabezpečení a dodržaní všetkých epidemiologických opatrení v Klube dôchodcov v Zelenom Háji ako aj v Klube dôchodcov v Hurbanove.

V mestských častiach Vék, Holanovo, Nová Trstená, Pavlov Dvor, ako aj obyvateľom, ktorí si nevyzdvihnú poukaz, sa budú roznášať prostredníctvom poverených pracovníkov Mestského úradu Hurbanovo.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 5. november 2021, 10:16 hod. | Web@Social Media Administrator