Mesto Hurbanovo získalo dotáciu na projekt “Obnova Domu kultúry krôčik po krôčiku” od Nadácie SPP

web 773x263

Mesto Hurbanovo a Nadácia SPP podpísali dňa 04. 06. 2020 Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku GRANTOVÝ PROGRAM REGIÓNY č. 5/2020 vo výške 1 000 EUR pre projekt „Obnova Domu kultúry krôčik po krôčiku.“

Celkové výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1110 €, spoluúčasť Mesta Hurbanovo predstavuje sumu 110 €.

Projekt “Obnova Domu kultúry krôčik po krôčiku” si kladie za cieľ spraviť ďalší krok v obnove a zveľadení Domu kultúry. Zámerom projektu bolo sčasti obnoviť materiálno-technické vybavenie Domu kultúry a zakúpiť 10 skladacích stolov. Nové stoly boli nevyhnutné, nielen kvôli nevyhovujúcemu vzhľadu starých stolov, ale aj kvôli ich lepšej funkčnosti- možnosti zloženia, lepšieho uskladnenia a v prípade potreby prenášania.

Stoly budú využívané na kultúrne podujatia, burzy, Hurban market, vianočné trhy, plesy, schôdze a iné.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.


Zverejnené dňa: 8. september 2020, 10:11 hod. | Web@Social Media Administrator