Moderná učebňa – Moderná škola

773x263_moderna_ucebna


Zámerom projektov „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Árpáda Fesztyho s VJM“ a „Moderná učebňa – moderná škola ZŠ Nám. Konkolyho–Thege č. 2“ je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prepojením teoretického a praktického vzdelávania realizáciou obnovy odborných učební a ich materiálno-technickým dovybavením.


Celé znenie:


Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 22. jún 2022, 11:35 hod. | Web@Social Media Administrator