Možnosť zberu papiera do modrých vriec

773x263_možnosť_zberu_papiera_do_modrých_vriec

Oznamujeme obyvateľom Hurbanova, že v meste rozširujeme možnosť zberu vyseparovaného papiera pre obyvateľov bývajúcich v rodinných domoch a to zavedením zberu do modrých plastových vriec o objeme 120 litrov podobne, ako je to pri zbere plastov do žltých plastových vriec.


Obyvatelia, ktorí majú záujem separovať papier do vriec, môžu si takéto vrecia bezplatne prevziať v počte 3ks na domácnosť v kancelárii výdajne žetónov na adrese Komárňanská 69 počas pracovných dní v pondelok od 07.00-15.00h, v stredu od 07.00-17.00h a v piatok od 07.00-12.00h.

Obyvateľom, ktorí už v súčasnej dobe vykladali papier v plastových vreciach budú po vyložení vriec posádkou vykonávajúcou zber vrátené nové modré plastové vrecia v počte kus za kus.

Zároveň prosíme obyvateľov, aby do modrých plastových vriec dávali iba čistý vyseparovaný papier, nie znečistený papier alebo iný druh odpadu, pretože takýto odpad zberová spoločnosť nemôže prevziať pri zbere papiera. Sme presvedčení, že aj týmto spôsobom sa nám v našom meste podarí znovu o trochu zlepšiť výsledky pri separácii odpadov.


FOTO modré vrecia

Zverejnené dňa: 9. marec 2023, 8:16 hod. | Web@Social Media Administrator