Návrh Dodatku č.5 k VZN č.105 o určení výšky fin. prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ZUŠ a šk. zariadení v zriaď. pôsobnosti mesta

Mesto Hurbanovo zverejňuje návrh Dodatku č. 5 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta nasledovne:

Znenie návrhu:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – - – - – - – -

Dokumenty na stiahnutie:

Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 105  [102kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. október 2018, 7:45 hod. | Web@Social Media Administrator