Návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia pre Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva

Návrh Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školského zariadenia uzavretá podľa § 6 ods. 12, § 9aa zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Zverejnené dňa: 10. január 2022, 8:59 hod. | Web@Social Media Administrator