Návšteva mimoriadnej a splnomocnej veľvyslankyne pre Maďarsko v SR Czimbalmosné Molnár Évi v Hurbanove

Dňa 04. mája 2016 sme hostili významnú návštevu z maďarského veľvyslanectva na Slovensku, jej excelenciu mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu pre Maďarsko v SR Czimbalmosné Molnár Évu.

 

Veľvyslanec je najvyššia diplomatická hodnosť. Každý veľvyslanec nemusí byť nutne vedúcim zastupiteľského úradu, t. j. mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom. Hodnosť veľvyslanec je považovaná za najvyšší kariérny stupeň diplomatického zamestnanca.
Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslaneca (vedúci zastupiteľského úradu) menuje prezident republiky po prerokovaní vládou a na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Skôr ako veľvyslanec odíde na svoje nové pôsobisko, je potrebné od hlavy štátu, v ktorom má byť akreditovaný, vyžiadať súhlas s jeho osobou. Tomuto súhlasu sa hovorí agrément.

 

Celú fotogalériu z návštevy si môžete pozrieť po kliknutí na obrázok: velvyslankyna-2016


Zverejnené dňa: 6. máj 2016, 13:07 hod. | Web@Social Media Administrator