Navštívte Kostol sv. Ladislava v Hurbanove

773x263 kostol

V letnej turistickej sezóne turisti, ktorí zavítajú do Hurbanova majú okrem iného možnosť navštíviť aj secesný farský kostol sv. Ladislava.

Kostol je pre záujemcov otvorený v mesiacoch júl – august počas pracovných dní / pondelok – piatok/ v čase od 8:00 -12:00 hod. Kto navštívi kostol, má možnosť objaviť obraz Brnianskej Madony, z chóru šľachticov pozrieť krásu architektúry tejto secesnej sakrálnej pamiatky, pokochať sa v novo reštaurovaných obrazoch a oltári, ako aj stíšiť sa do osobnej modlitby a tichej chvíle v Božom chráme.

Pre turistov sú k dispozícii informácie o kostole v slovenskom a maďarskom jazyku. Turistické prospekty pochádzajú z dielne miestnej organizácii CSEMADOK. Návštevníkom mesta a kostola ako aj čítajúcim prajeme pekné a požehnané letné obdobie.

Informácie na čísle: 0917 350 300


Fotogaléria

 


Zverejnené dňa: 19. júl 2021, 10:20 hod. | Web@Social Media Administrator