Noc múzeí a galérií – Múzeum Mikuláša Thege Konkolyho | 18. máj 2019

Srdečne Vás pozývame na Noc múzeí a galérií v našom Múzeu Mikuláša Thege Konkolyho (priestory SÚH), ktorá sa uskutoční dňa 18.05.2019, t.j. v sobotu.

noc-muzei-2019-poster

Zažili ste už múzeum v noci?

Ak nie, teraz na to máte vynikajúcu príležitosť. 18. mája sa pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí koná vo všetkých krajoch na Slovensku tradičné podujatie Noc múzeí a galérií. Prežite neopakovateľnú atmosféru a odneste si domov nezabudnuteľné spomienky.

Noc múzeí a galérií patrí každoročne medzi najúspešnejšie kultúrne podujatia, pripravované múzeami a galériami, kedy si cestu do múzeí a galérií nájdu tisíce návštevníkov. Noc múzeí a galérií je na Slovensku zviazaná so sviatkom múzejníkov na celom svete – s Medzinárodným dňom múzeí, kedy múzejníci pripomínajú verejnosti, že sú tu preto, aby nám pripomenuli bohatstvo nášho kultúrneho dedičstva, jeho význam pre poznanie našej púte, po ktorej kráčame za poznaním odkiaľ prichádzame, kto sme a kam smerujeme.

Okrem toho si budete môcť pozrieť exponáty Múzea Mikuláša Thegeho Konkolyho, dozviete sa niečo o histórii astronómie a hurbanovskej hvezdárne po roku 1918, nebudú chýbať ani vstupy do planetária, ukážka pozorovacej techniky. V prípade dobrého počasia bude prebiehať aj pozorovanie nočnej oblohy.

Program je nasledovný:

 • prehliadka expozície múzea Mikuláša Thege Konkolyho
 • prezentácia o zakladateľovi múzea a história hvezdárne po roku 1918
 • zábavno-edukačné premietanie v planetáriu
  • 19:00 – 1. vstup do planetária
  • 20:00 – 2. vstup do planetária
  • 21:00 – 2. vstup do planetária
  • 22:00 – 3. vstup do planetária

Na program v planetáriu je potrebné zakúpiť vstupenku. Cena: 1€ / osoba

DokumentyČlánkyPartnerské stránky

Tlačová správa k podujatiu    [121KB, .PDF] Oficiálne webstránky podujatia Noc múzeí a galérií v SR 2019  [nmag.sk] Noc múzeí a galérií 2018 – Facebook funpage   [web site]


Medzinárodný deň múzeí a galérií

Rozhodnutie o Medzinárodnom dní múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Podporiť význam MDM si pred jedenástimi rokmi dala za cieľ aj francúzska iniciatíva založiť tradíciu Nuit européenne des musées. Európska noc múzeí sa realizuje pod patronátom Rady Európy.

Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách a galériách.

Zdroj: Zväz múzeí na Slovensku | http://zms.sk/aktivity/noc-muzei


Zverejnené dňa: 16. máj 2019, 14:54 hod. | Web@Social Media Administrator