Nová platforma hackvirus.sk dáva dohromady nápady a technologické riešenia v boji proti COVID-19

Na Slovensku vznikla občianska iniciatíva www.hackvirus.sk, ktorej ambíciou je dať dohromady všetky dobré nápady ako aj technologické riešenia na pomoc v boji proti ochoreniu COVID-19. Jej iniciátori chcú na základe získaných podnetov a nápadov zorganizovať online hackaton, výsledkom ktorého by malo byť technologické riešenie pre ľudí.


Niektoré riešenia na pomoc v boji proti novému koronavírusu pritom už existujú. Napríklad tím firmy BOT.MEDIA vytvoril chatbot s názvom covid.chat, ktorý na základe automatického scenára odpovedá ľuďom na ich otázky.


style=”border:0;width:100%;height:430px;display:block”
src=”https://covid.chat/chat/?history=0&ref=welcome”>


Nástroj prináša informácie z oblastí prevencie, diagnostiky a aktuality. Obsah je neustále aktualizovaný v spolupráci s krízovým štábom a hlavným hygienikom, ale aj na základe dopytov od občanov.
Zverejnené dňa: 18. marec 2020, 10:51 hod. | Web@Social Media Administrator