Oblastná konferencia SZPFB

773x263_oblastna_konferencia_SZPFB

V piatok, 3. marca 2023 sa v kultúrnom dome Hurbanovo zišli delegáti Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov na Oblastnej konferencií, aby zhodnotili svoju činnosť za obdobie od XVII. zjazdu.


Okrem delegátov sa konferencie zúčastnili hostia: Vilmos Hanti, prezident FIR-u, György Mészáros, viceprezident MEASZ-u, Zoltán Radocz, tajomník MEASZ-u v Budapešti, gen. por. Peter Vojtek, predseda Klubu generálov Slovenska, Doc. Viliam Longauer, tajomník ÚR SZPB, Mgr. Peter Závodský primátor mesta a RNDr. Mária Hamranová viceprimátorka mesta Hurbanovo. Pozvanie na konferenciu prijali aj zástupcovia OO SZPB z Levíc a riaditeľka ZŠ Nám.Konkolyho-Thege Mgr. Nataša Ďurišová. Žiaci DFS Rosnička zo ZŠ Hurbanovo pripravili kultúrny program, ktorým otvorili zasadanie. Správu o činnosti predniesol predseda Obl.výboru Jozef Marunič, ktorý zhodnotil prácu ZO a oblastného výboru.

Konštatoval, že napriek kovidovým opatreniam sa plánované úlohy podarilo splniť. V diskusii vystupili hostia: p. Vilmos Hanti sa pochvalne vyjadril o činnosti organizácie, hlavne pri organizovaní Medzinárodného dňa holokaustu, osláv SNP, ktorých sa zúčastňuje ako aj pri prehlbovaní spolupráce s maďarskými antifašistami. Peter Závodský, primátor mesta povedal, že pôsobenie SZPB v meste je prínosom a naďalej bude poskytovať podporu pri vytváraní podmienok pre úspešnú spoluprácu. Gen. por. Peter Vojtek je pravidelným účastníkom podujatí a spoluprácu hodnotil kladne. Pani Nataša Ďurišová poďakovala za pomoc pri organizovaní besedy s p. Vladimírom Strmeňom a podotkla, že to zvýšilo záujem žiakov o účasť v Kyticiach 75. ruží, o čom svedčia príspevky v zborníku.

Vystúpenie hosti ukončil pán Viliam Longauer, ktorý zodpovedal otázky vznesené v diskusii delegátov oblastnej konferencie. Po diskusií boli ocenení aktívní členovia:

Medailu M.R. Štefánika III. triedy získali: Ružena Anna Poláčková, Ružena Senešová, Ladislav Dráfi, Alena Grossová, Rozália Tausková a Stanislav Kaplan.

Medailu kpt. Jána Nálepku obdržala Mária Derďáková.

Čestné uznanie bolo udelené :
Ing. Banai Tóth Pál, exprednostovi OÚ Komárno, ZŠ Nám.Konkolyho – Thege č.2 Hurbanovo a Miroslavovi Kuníkovi.

Po schválení plánu práce, hlavných úloh a rozpočtu na rok 2023 prebehli voľby. Predsedom Oblastného výboru bol opäť zvolený pán Jozef Marunič. Blahoželáme a prajeme mu pevné zdravie a ešte veľa úspešných aktivít v Oblastnom výbore SZPFB.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 9. marec 2023, 7:59 hod. | Web@Social Media Administrator