Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky – Obnova bytového domu, Hurbanovo

Mesto Hurbanovo podľa §26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke Mesta Hurbanovo Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky – Obnova bytového domu, Sládkovičova 2588/24,26,28, Hurbanovo nasledovne:

Verejná vyhláška:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky – Obnova bytového domu, Sládkovičova 2588/24,26,28, Hurbanovo [181kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. január 2019, 13:02 hod. | Web@Social Media Administrator