Obyvatelia v boji s čiernymi skládkami

773x263 OBYVATELIA V BOJI S ČIERNYMI SKLÁDKAMI

Vážení občania, ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajné prostredie v ktorom žijú, trávia svoj voľný čas, relaxujú, či sa len voľne prizerajú prebúdzajúcej sa prírode, a ktorí ochotne priložia ruku k dielu a postarajú sa o vyčistenie, likvidáciu odpadu a odstránenie skládok.

Touto cestou informujeme, že Mesto Hurbanovo víta každú iniciatívu a je ochotné pomôcť zabezpečením vriec, rukavíc a respirátorov. Kvôli presnej koordinácii vás prosíme, aby ste nahlásili na mestský úrad Hurbanovo, Ing. Gabrielovi Krivanekovi, 035/3700234 váš zámer zorganizovať takúto brigádu, určili dátum, lokalitu, približný počet osôb a prípadne ďalšie požiadavky, ktoré vám mesto vie zabezpečiť pri vašej aktivite čistenia našej krásnej prírode.

Vopred všetkým záujemcom o aktívny pohyb v prírode ďakujeme.


Zverejnené dňa: 16. apríl 2021, 10:57 hod. | Web@Social Media Administrator