Ocenenie primátora mesta | 27. apríl 2022

773x263_ocenenie_primatora


Dňa 27. apríla 2022 sa v zasadačke Mestského úradu v Hurbanove konala milá slávnosť. Členovia miestnej a oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov odovzdali primátorovi mesta Mgr. Petrovi Závodskému ocenenie.


Pamätnú medailu III. stupňa za obetavú prácu pre SZPFB odovzdal tajomník Oblastného výboru SZPFB Nové Zámky Jozef Marunič, ktorý vysoko ocenil a poďakoval za úspešnú a aktívnu spoluprácu s vedením Mesta Hurbanovo. Vysoko si cení podporu, úspešnú spoluprácu, ako aj aktivity vyvíjané pri pripomínaní si významných výročí.

Primátor mesta poďakoval za ocenenie, ktoré si vysoko váži a vyjadril ďalšiu ústretovosť pri spoločných aktivitách.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 28. apríl 2022, 11:29 hod. | Web@Social Media Administrator