Oceňovanie k 75. výročiu ukončenia II. svetovej vojny | 14. apríl 2022

773x263_ocenovanie_SNP


Vo štvrtok, 14. apríla na pôde Mestského úradu Hurbanovo boli slávnostne odovzdané ocenenia k 75. výročiu SNP a skončenia druhej svetovej vojny.


V zasadačke mestského úradu boli na základe rozkazu Ministra obrany Slovenskej republiky udelené pamätné medaily Marte Holováčovej, Jozefovi Machalíkovi, ktoré prevzal Jozef Marunič, Etele Nagyovej, ktoré prevzal Pavel Tausk a Alexandrovi Mezeimu. Pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 pamätné medaily nebolo možné odovzdať v roku 75. výročia Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny. Keďže sú opatrenia výrazne uvoľnené, stretnutie sa mohlo uskutočniť. Pamätné medaily odovzdala riaditeľka odboru sociálnej politiky sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany Slovenskej republiky Ľubica Fúsková, vedúci oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov a vojenských dôchodcov Richard Zimányi za prítomnosti primátora mesta Petra Závodského a predsedu Oblastného zväzu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozefa Maruniča a ďalších hostí.

Pamätná medaila má kruhový tvar, je dvojstranná, nemá stupne. V dominantnej časti lícnej strany kruhovej kompozície je vyobrazený reliéf Nízkych Tatier, ktorý je zo spodnej časti prekrytý obdĺžnikovým poľom, v ktorom je osadený kvet maku, ktorý predstavuje symbol vojnových veteránov. Po zvislých stranách obdĺžnika je na ľavej strane letopočet 1944 spájajúci sa so Slovenským národným povstaním a na pravej strane letopočet 1945 spojený so skončením druhej svetovej vojny. Po obvode je v kruhopise v dvoch samostatných riadkoch text: 75. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA a SKONČENIA DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY. Rubovú stranu tvorí v strede plochy umiestnený znak Ministerstva obrany Slovenskej republiky a nápis MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Stuha je červeno-biela. Medaila je vyrobená z kovu striebornej farby. Autorom je Peter Valach

Hrdinovia, čo bojovali proti fašizmu, riskovali svoje životy a životy svojich príbuzných. Navzdory vojne, násiliu a smrti nestratili nádej, že jedného dňa sa toto utrpenie skončí. Ďalším generáciám vybojovali nesmierne cennú hodnotu – slobodu, a to aj za cenu straty vlastného života.

Nikdy nezabudneme na ich odvahu, nech sú vzorom a inšpiráciou predovšetkým pre mladých ľudí, aby si vážili hodnoty mieru a slobody.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 20. apríl 2022, 14:20 hod. | Web@Social Media Administrator