Odborné ošetrenie javorov cukrodarných na Komárňanskej ulici

773x263 - javor osetrenie


Oznamujeme obyvateľom mesta, že dňa 06. júna t. j. v pondelok, sa uskutoční odborné ošetrenie javorov cukrodarných.


Predmetné dreviny rastú v zelenom páse medzi štátnou cestou I. triedy a chodníkom pre chodcov pred bytovým domom, pri križovaní ulíc Komárňanská a 1. mája.

Z uvedeného dôvodu Vás žiadame o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia a pokynov certifikovaných arboristov počas trvania prác. V prípade nepriaznivého počasia sa termín prekladá na neurčito.

Za porozumenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 31. máj 2022, 8:29 hod. | Web@Social Media Administrator