Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno | 23.08.2022

Odvolanie nebezpecenstva poziaru - 565px - banner

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na§ 21 písm. o) zákona č. 314/2001 z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121 /2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru [150kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 30. august 2022, 12:46 hod. | Web@Social Media Administrator