Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno | September 2020

Odvolanie nebezpecenstva poziaru - 565px - banner

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Komárne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Komárno od 03.09.2020, 12:00 hod.

Celé Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru [3100kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. september 2020, 10:32 hod. | Web@Social Media Administrator