Africký mor ošípaných je už aj na území Slovenska! Vyzývame občanov k maximálnej ostražitosti a dodržiavaniu biosekurity vlastných chovov!

Vážení občania

Na základe požiadavky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno oznamujeme nasledovné upozornenie.

Iste každý z Vás zachytil informácie ohľadom afrického moru ošípaných, ktorý sa dostal už aj na územie Slovenska! Preto vyzývame občanov k maximálnej ostražitosti a dodržiavaniu biosekurity vlastných chovov!

Zvlášť upozorňujeme na zabezpečenie svojich chovov tak, aby nebol možný prístup diviačej populácie do záhrad či dvorov, kde ošípané chováte. Do dvorov by sa nemali púšťať žiadne cudzie osoby, pri vstupe do chlievov by sa malo prezliekať a prezúvať, pred vstupom do samotného chlieva by mala byť dezinfekčná rohož v aktívnom stave.

Infekčný tlak ide z Maďarska, a keďže aj my sme pohraničný okres, ďalším dôležitým opatrením je nekupovať z Maďarska – odstavčatá, krmivo – obilie, slamu ani nič, čo by prichádzalo do styku s chovanými ošípanými.

Takisto je dôležité, aby ste sa tentoraz zriekli kŕmenia zeleným krmivom z voľného chotára, kde sa mohli pohybovať diviaky. Opatrní musíte byť aj s podstielkou. Ak sa dá, použite vlaňajšiu slamu, kde je záruka, že tu sa ešte pozitívny diviak nevyskytol.

V neposlednom rade chcem upozorniť a vysvetliť potrebu registrácie chovateľov. Registrácia je bezplatná! Nie je za tým žiadny úmysel nejakých odvodov, poplatkov či daní. Ide vyslovene len a len o veterinárnu potrebu, aby sa vedelo v prípade prípadnej nákazy, aká je hustota, koľko je chovov v danej lokalite a aké opatrenia je potrebné prijať či nariadiť.

Tip na článok: 23.01.2019 | Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu | RVPS Komárno

V tom najhoršom prípade, ako je tomu teraz na východe, je zo strany Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno vyvíjaný maximálny tlak na ministerstvo, aby boli poškodení chovatelia odškodnenía práve tu je teraz postoj ministerstva taký, že odškodniť chce len registrovaných chovateľov.

Každý nech je obozretný aj pri potulkách prírodou a v prípade spozorovania akéhokoľvek podozrivého správania diviaka (strata plachosti, strata koordinácie, krvácanie z nosa) či nebodaj nálezu uhynutého diviaka, nedotýkať sa ho a ihneď to nahlásiť na RVPS alebo príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Úplnou samozrejmosťou je, že každú zmenu správania, prípadne úhyn domácej ošípanej je nutné bezodkladne hlásiť či už priamo na RVPS, súkromnému veterinárnemu lekárovi alebo na obecné úrady a následne tiež na RVPS. Pri každej zmene prijímania potravy sledovať teplotu, krvácaniny na celom tele, hlavne na hlave a ušniciach, výtok krvi z nosa, hnačky – všetko nefyziologické treba okamžite hlásiť. Jedine dôkladným dodržiavaním nariadených opatrení sa vieme ako-tak brániť tejto pre ošípané veľmi nebezpečnej nákaze.

Pre človeka je tento vírus neškodný, no v prípade ochorenia – ošípané majú zväčša už vysoké teploty a z toho dôvodu je mäso z chorej ošípanej nevhodné na konzumáciu, nahovoriac už o šírení vírusu z takto spracovanej ošípanej a výrobkov z nej. Takže zatiaľ neprikazujeme, no ak má niekto už ošípanú v jatočnej zrelosti – z nášho pohľadu len vítame, ak sa ľudia rozhodnú pre domácu zabíjačku v tomto období, keď je región čistý a vírus tu u nás nekoluje.

Ďalšie podrobnosti o prijatých opatreniach RVPS Komárno, nájdete na webovej stránke mesta Hurbanovo alebo na stránkach ŠVPS SR www.svps.sk/Zvierata/choroby_AMO.asp.

MVDr. Oskár Slivka

riaditeľ RVPS Komárno

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Komerčné chovy – opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šíreniu AMO[155kB, .PDF]

Nekomerčné chovy a drobnochovy – opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šíreniu AMO[119kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. august 2019, 10:25 hod. | Web@Social Media Administrator