Opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri (nekomerčné chovy – drobnochovy)

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno, príslušná podľa § 8 ods. 3 písm. e) v súlade s § 17 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení nariaďuje Všetkým nekomerčným chovateľom ošípaných v okrese Komárno v zastúpení: majiteľom jednotlivých chovov opatrenia na zabezpečenie kontroly a zabránenia šírenia afrického moru ošípaných (ďalej len AMO) v chovoch ošípaných nasledovne:

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Opatrenia AMO – nekomerčné chovy [119kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. august 2019, 8:01 hod. | Web@Social Media Administrator