Oslavy 130. výročia vzniku Dobrovoľného hasičského zboru Mesta Hurbanovo (1887 – 2017)

130.dhz -news-photo


/Hurbanovo, 23. september2017/ Tohto roku pri príležitosti osláv 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našom meste Hurbanovo sa súťaž o pohár primátorky mesta (5.-ty ročník) prekvalifikovala a súťažilo sa prvý krát o Pohár Putovný. Ďakujeme každému, kto s nami oslavoval a súťažil. Vďaka patrí zástupcom a hasičom z našich partnerských miest Žlutice, Lovran, Pápa a Węngrów, že prijali pozvanie a boli tu s nami. A v neposlednom rade patrí obrovské ďakujem našim hasičom za všetko, čo pre nás robia.


Fotogaléria
(celú fotogalériu nájdete na našej FB Fun-page, alebo vo Fotogalérii webových stránok mesta)

FOTOGALÉRIAZverejnené dňa: 28. september 2017, 7:40 hod. | Web@Social Media Administrator