Oslavy 79. výročia SNP | 28. augusta 2023 | report

77x263_SNP_2023


79. výročie Slovenského národného povstania si Mesto Hurbanovo pripomenulo tradične pri pamätníku padlým v II. svetovej vojne na Námestí Konkolyho Thege 28. augusta.


Predstavitelia mesta, zástupcovia mestských organizácií, predstavitelia politických strán a združení, ako aj obyvatelia mesta si spoločne uctili pamiatku padlých bojovníkov a hrdinov Slovenského národného povstania. Po úvodnej štátnej hymne SR, kladení vencov a básni v podaní Tatiany Kurjatkovej, žiačky ZŠ slovenskej, sa prítomným prihovoril primátor mesta Hurbanovo, Mgr. Peter Závodský, ako aj Pavol Tausk, predseda okresnej organizácie SZPFB z Komárna. Na záver slávnostnú atmosféru svojimi piesňami dozdobili členky speváckeho zboru Nezábudka – Tretí vek.

Česť a sláva všetkým padlým hrdinom.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA


Zverejnené dňa: 4. september 2023, 11:19 hod. | Web@Social Media Administrator