Otvorenie Multifunkčnej športovej plochy | 3.3.2023 | Report

773x263_otvorenie_multifunkčnej_ľadovej_plochy


Dňa 3.3.2023 za účasti prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana, predsedu správnej rady Fondu na podporu športu Ladislava Križana, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka, primátora mesta Hurbanovo Petra Závodského a Rudolfa Poništa, ktorý stál pri budovaní prvej ľadovej plochy v Hurbanove, prestrihnutím pásky slávnostne odovzdali v Hurbanove novú Multifunkčnú športovú plochu do užívania.


Ďakujeme všetkým partnerom spoločného projektu za podporu a pomoc. Na realizácii projektu „Multifunkčná športová plocha s prekrytím v Hurbanove“ sa spolupodieľali: Slovenský zväz ľadového hokeja, Fond na podporu športu a Mesto Hurbanovo.


Celková hodnota projektu je 862 909, 01 eur.


Výstavba sa začala realizovať 7.2.2022 a jej ukončenie bolo 23.02.2023.


Zároveň obrovské poďakovanie patrí spoločnosti Heineken Slovensko a.s. za ich podporu vďaka, ktorej sa všetci záujemcovia môžu zatiaľ korčuľovať zadarmo.

V programe vystúpila šikovná sedemročná krasokorčuliarka Werner Maja z Maďarska, ktorá získala na Majstrovstvách Maďarska tretie miesto. Spevom divákov potešili malé rosničky z DFS Rosnička zo ZŠ Hurbanovo. Po príhovoroch, prestrihnutí pásky a nekonečne dlhej autogramiáde Mira Šatana ľad obsadili hokejisti a ostatní korčuliari, aby vyskúšali, či sa roľbe podarilo pripraviť kvalitný ľad. Spolu s maskotom SZĽH sa zmocnili kvalitného ľadu a predvádzali svoje korčuliarske umenie.


Verejné korčuľovanie pre verejnosť ešte pokračuje do 12. marca 2023 nasledovne:

Pondelok – Sobota: 15:00 – 20:00 hod.

Nedeľa: 09:00 – 12:00 a 15:00 – 20:00 hod.

Z dôvodu zaistenia bezpečnosti prosíme všetkých návštevníkov, aby dodržiavali všetky bezpečnostné pokyny a boli k sebe ohľaduplní.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 8. marec 2023, 9:23 hod. | Web@Social Media Administrator