Oznam k mobilnej očkovacej službe

773x263 oznam k mobilnej očkovacej službe

Oznamujeme obyvateľom, že sa aj v našom meste bude realizovať očkovanie ďaľších osôb prostredníctvom mobilnej očkovacej služby Medchir Kolárovo.


Očkovania sa môžu zúčastniť všetci občania nad 18 rokov.

Služba sa bude poskytovať v Kultúrnom dome Hurbanovo, Nám. Konkolyho-Thege, alebo v odôvodnených prípadoch výjazdom do domácnosti. Podaná očkovacia látka je Pfizer/BioNTech. Úlohou mesta je zaslať zoznam záujemcov o dané očkovanie. Z toho dôvodu Vás prosíme, aby ste v termíne do 16.júna 2021 teda do stredy počas pracovných dní v čase od 7,30 do 12,00 hod. a od 12,30 do 15,00 hod. nahlásili na telefónnom čísle: 035/3700222 alebo 035/3700205, prípadne email: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk váš záujem o očkovanie spolu s vašimi údajmi potrebnými na registráciu očkovania.

O presnom termíne očkovania dostanete vyrozumenie 2 dni pred uskutočnením očkovania.

Ďakujeme za spoluprácu.


Zverejnené dňa: 10. jún 2021, 11:46 hod. | Web@Social Media Administrator