Oznam | Mimoriadne otvorenie FCC prekládkovej stanice v Hurbanove

FCC SK_565px

Vážení občania,

v stredu a vo štvrtok 22. – 23. 4. 2020 bude prekládková stanica v Hurbanove mimoriadne otvorená pre verejnosť. Svoj odpad tu budete môcť odovzdať v čase od od 7:30 – 15:30 hod.

Pre vstup do prevádzky budú platiť prísne hygienické opatrenia ÚVZ SR:

  • Vstupujte na vyzvanie nášho zodpovedného pracovníka.
  • Vstup bude možný len s rúškom a ochrannými rukavicami.
  • Pri vstupe si ruky vydezinfikujte alebo použite ochranné rukavice.
  • Pri čakaní prosím dodržujte vzájomnú vzdialenosť aspoň 2 metre.
  • V jednom momente môžu byť na prevádzke max. 2 zákazníci.

Na základe ústretovosti FCC Slovensko pri otvorení prekládkovej stanice pre verejnosť v Hurbanove žiadame obyvateľov o trpezlivosť, striktné dodržiavanie opatrení a disciplinované správanie sa pri čakaní na vykládku odpadu, ako aj pri samotnom vykladaní odpadu.

V plnej miere rešpektujte pokyny pracovníkov FCC Slovensko, ako aj pracovníkov mesta a príslušníkov mestskej polície.

Od vašej disciplinovanosti a dodržiavania požadovaných hygienických opatrení bude závisieť, či sa prekládková stanica otvorí aj v ďalších týždňoch.

Ďakujeme za pochopenie a Vaše zodpovedné správanie.


Zverejnené dňa: 20. apríl 2020, 8:52 hod. | Web@Social Media Administrator