Oznam | Odpočet elektromerov

odpocet elektromerov 2020_565px

Západoslovenská distribučná vyhlasuje odpočet elektromerov:

v Meste Hurbanovo v termíne 20. apríla 2020 – 10. mája 2020

v Holanove a Zelenom Háji bude odpočet 02. mája 2020

vo Véku bude odpočet 07. mája 2020

Nakoľko je kvôli pandémii koronavírusu odpočtárom zakázané vstupovať do obytných domov, je dôležité, aby stavy elektromerov boli vypísané na bránku, alebo poštovú schránku.

Za spoluprácu ďakujeme.


Zverejnené dňa: 30. apríl 2020, 8:00 hod. | Web@Social Media Administrator