Oznam pre čitateľov mestskej knižnice

773x263 knižnica

Oznamujeme čitateľom, že od 7. apríla 2021 sa opäť otvára mestská knižnica v Dome kultúry Hurbanovo formou okienkového výdaja a vrátenia kníh. Vchod do knižnice je cez hlavný vchod do Domu kultúry.

Otváracie hodiny počas pracovných dní:9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.

Prosíme o rešpektovanie a dodržiavanie všetkých predpísaných bezpečnostných a hygienických opatrení.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 7. apríl 2021, 15:18 hod. | Web@Social Media Administrator