Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno

773x263 mor_osipanych 2

Oznamujeme obyvateľom mesta, že na základe informácií z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Komárno budú inšpektori vykonávať v mesiaci október a november, počas pracovnej doby, po pracovnej dobe a aj v dňoch pracovného voľna kontroly chovov ošípaných so zameraním na dodržiavanie biologickej bezpečnosti chovov pred zavlečením nákaz, s hlavným dôrazom na africký mor ošípaných. Táto úloha im vyplýva z mimoriadnych núdzových opatrení, vydaných za účelom zabránenia vzniku afrického moru ošípaných v našom regióne. Prosíme obyvateľov mesta o súčinnosť pri vykonávaní tejto kontroly.


Zverejnené dňa: 12. október 2021, 13:40 hod. | Web@Social Media Administrator