Voľby do NRSR 2020 | Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 556 z 13. novembra 2019 a §49 zákona 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), Mesto Hurbanovo zverejňuje elektronické adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Elektronické adresy na doručenie: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk

Oznámenie možno doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 8. januára 2020 do 24.00 h nasledovne:

  • do 15:00 hod. – preberanie v podateľni Mestského úradu
  • od 15:00 hod. do 24:00 hod. – preberanie prostredníctvom zodp. zamestnanca Mesta Hurbanovo, mobil: +421 (0)908 799 287

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej vol. komisie [18,2kB, .DOC]

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 [116kB, .PDF]


Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2020
sú uverejnené v sekcii “Občan” -> “Voľby do NRSR 2020″ na podstránkach  https://www.hurbanovo.sk/obcan/volby-nrsr-2020/


Zverejnené dňa: 4. december 2019, 11:47 hod. | Web@Social Media Administrator