Oznámenie o dražbe č. 180094 – Rodinný dom s pozemkami, Šáradská 18, Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo zverejňuje v zmysle §11 ods. 4 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z.n.p. Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby č. 180094 nasledovne:

Oznámenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dražbe č. 180094 – Rodinný dom s pozemkami, Šáradská 18, Hurbanovo [80kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. máj 2019, 14:22 hod. | Web@Social Media Administrator