Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti: Rodinný dom na parcele reg. C | Zn. 068/2014

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách”)>


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dražbe nehnuteľností [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 24. júla 2017, 11:48 hod. | Web@Social Media Administrator


Zverejnené dňa: 24. júl 2017, 11:50 hod. | Web@Social Media Administrator