Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

komunalne-volby-2018

Mestské zastupiteľstvo v Hurbanove uznesením č. 566/2018 zo dňa 14. júna 2018 určuje na volebné obdobie rokov 2018 – 2022:

  • v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 11 poslancov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove,
  • v zmysle ustanovení § 166 zákona č. 180/2004 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Hurbanove jeden volebný obvod.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Zápisnica MZ zo dňa 14. júna 2018 [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 13. august 2018, 15:32 hod. | Web@Social Media Administrator