Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 05.12.2019

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

BÁRTA František 23.10.1963
BÁRTA František 13.08.1992
BÁRTOVÁ Jarmila 12.08.1969
BÁRTOVÁ Sofia 06.11.2015
CSICSÓOVÁ Leontína 30.01.2005
ČEREŠNÍK Ján 20.08.1966
ČEREŠNÍK Ján 09.02.1989
ČEREŠNÍK Oliver 29.08.1990
ČEREŠNÍKOVÁ Kristína 26.07.1991
ČEREŠNÍKOVÁ Kvetoslava 10.05.1965
ČEREŠNÍKOVÁ Nikoleta 26.06.1996
ČEREŠNÍKOVÁ Tímea 01.09.1992
ĎURÁČ Mário 04.03.2011
ĎURÁČ Richard 18.12.2009
ĎURÁČ Richard 04.05.1986
HERÁKOVÁ Žaneta 16.06.1975
KOVÁČOVÁ Nikola 08.01.1994
KOVÁČOVÁ Tifany 16.09.2018
LAKATOŠ Dávid 15.03.2000
LAKATOŠOVÁ Adriana 29.04.1977
LÉVAI Andres 30.04.2012
LÉVAI Erik 07.09.2016
LÉVAI Teodor 18.01.2019 
LÉVAIOVÁ Nikola 15.10.2013 
LÉVAIOVÁ Mária 17.03.2015 
STOJKA Michal 13.07.1961
STOJKA Rudolf 29.04.1973 
STOJKOVÁ Adriana 19.04.2008 
STOJKOVÁ Fernanda 21.12.2015 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 05.12.2019


Zverejnené dňa: 5. december 2019, 15:09 hod. | Web@Social Media Administrator