Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Anikó PASTOREKOVÁ, nar. 23.12.1983

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. I. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

26.11.2019

Anikó Pastoreková, dátum narodenia 23.12.1983

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 12.12.2019


Zverejnené dňa: 12. december 2019, 14:32 hod. | Web@Social Media Administrator