Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 21.05.2020:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

LÉVAI LUIS 16.06.2018
ĎURÁČ RICHARD 27.11.2016
LÉVAIOVA ANNA KRISTÍNA 22.08.1999
LÉVAI MARIÁN 07.07.1966

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 21.05.2020


Zverejnené dňa: 21. máj 2020, 14:17 hod. | Web@Social Media Administrator