Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 04.09.2020:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

STOJKA MAROŠ 03.04.1996
STOJKA ŠTEFAN 22.12.1998
STOJKA ZOLTÁN 12.12.1993
STOJKOVÁ BARBARA 27.10.2001
STOJKOVÁ KRISTÍNA 09.03.1995
STOJKOVÁ MALVÍNA 03.05.1994
STOJKA ATTILA 15.02.2015
STOJKA DUŠAN 26.08.2016
STOJKOVÁ SOFIA 14.11.2018
STOJKOVÁ JESSICA 31.01.2012
STOJKA FRANCO 15.11.2014
STOJKOVÁ PATRÍCIA 03.05.2016
STOJKA KRISTIÁN 18.07.2017
STOJKOVÁ MONIKA 22.04.2020

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 04.09.2020


Zverejnené dňa: 4. september 2020, 14:50 hod. | Web@Social Media Administrator