Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 22.07.2020:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

DIKÁCZ LADISLAV 17.09.1960
DIKÁCZOVÁ ALENA 15.08.1962
DIKÁCZOVÁ ADELA 15.08.1991
CSICSÓOVÁ DAŠA 10.02.1985

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 22.07.2020


Zverejnené dňa: 22. júl 2020, 15:52 hod. | Web@Social Media Administrator