Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v z.n.p.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1. písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt nasledovným občanom dňom 07.06.2021:

PRIEZVISKO MENO DÁTUM NARODENIA

 

KOLLÁR JÁN 08.10.1991
KOLLÁR JÁN 08.02.2013
KOLLÁROVÁ PRISKA 18.10.1993
KOLLÁR ALEX 19.02.2014

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Hurbanovo.

V Hurbanove, dňa 07.06.2021


Zverejnené dňa: 7. jún 2021, 12:49 hod. | Web@Social Media Administrator