Oznámenie pre verejnosť | Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Dulovce na roky 2021 – 2027

Mesto Hurbanovo na základe zaslania oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja Obce Dulovce na roky 2021 – 2027“ vydaného Okresným úradom Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, sídlom Záhradnícka č. 6, 945 01 Komárno (ďalej len „OÚ KN OSŽP“)zo dňa 28.06.2022 podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) informuje verejnosť, že:

Obstaráveteľ – Obec Dulovce, Obecný úrad, Hlavná č. 33, 946 56 Dulovce, IČO: 00306444 zastúpená starostom Adrejom Hamranom, predložil dňa 07.06.2022 OÚ KN OSŽP podľa § 5 zákona Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Dulovce na roky 2021 – 2027

Celé znenie

 

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ – Dulovce[71kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 1. júl 2022, 12:44 hod. | Web@Social Media Administrator