Oznámenie termínu dražby Obchodného podielu – CST s.r.o., IČO:46815066

Podľa §179 a §125 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov na základe vykonateľného exekučného titulu, návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie a poverenia na vykonanie exekúcie Vám oznamujem, že sa dňa 30.11.2022 o 13:00 hod. a 13:15 v sídle exekútorského úradu uskutoční dražba hnuteľných vecí:

Oznámenie o dražbe č.1:

Oznámenie o dražbe č.2:

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o dražbe – CST s.r.o. – 1 [129kB, .PDF]

Oznámenie o dražbe – CST s.r.o. – 2 [132kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 26. október 2022, 14:30 hod. | Web@Social Media Administrator