Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo

Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Hurbanovo, ktoré sa konali dňa 15.11.2014.