Petícia za záchranu nemocnice v Komárne

nemocnica


Vážený občan,

občianske združenie Nec Arte Nec Marte Komárom-Komárno zastupuje už niekoľko rokov záujmy občanov mesta Komárna a blízkeho okolia. Nakoľko sa jedná o verejný záujem, obraciame sa na Vás s našou prosbou. Ohľadom záchrany nemocnice v Komárne sme vyhlásili petíciu, o ktorej vyplnenie Vás žiadame.

Link na uvedenú petíciu:

https://www.peticie.com/peticia_proti_zrueniu_nemocninych_oddeleni_v_komarne#form

Pre občanov, ktorí nemajú prístup na internet, budú petičné hárky v papierovej podobe umiestnené vo vestibule mestského úradu na Komárňanskej ulici č. 91 v Hurbanove.

Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločne sa nám podarí zachrániť naše nemocničné oddelenia v Komárne.

Ak by ste mali ohľadom petície otázky, prosím kontaktujte nás cez mail: necarte.necmarte.kn@gmail.com , alebo na tel.číslo : 0905 620260.

S úctou, Tímea Fazekas

podpredsedkyňa občianskeho združenia Nec Arte Nec Marte Komárom-Komárno


Zverejnené dňa: 17. august 2021, 9:36 hod. | Web@Social Media Administrator